На 11 и 12 юни от 10:00 до 16:00 часа в 22 кабинет зрелостниците могат да видят изпитните си работи от положените държавни зрелостни изпити.

Препоръчителен график:

12 А клас – четвъртък,  10:00-11:30 часа
12 Б клас – четвъртък, 11:30-13:00 часа
12 В клас – четвъртък, 13:00-14:30 часа
12 Г клас – четвъртък, 14:30-16:00 часа
12 Д клас – петък,  10:00-11:30 часа
12 Е клас – петък, 11:30-13:00 часа
12 Ж клас – петък, 13:00-14:30 часа
12 З клас – петък, 14:30-16:00 часа

Преглед на изпитните работи от матурите