Може да видите графиците на юлската изпитна сесия за ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение [тук]

Юлска изпитана сесия