Разпределение на паралелките по смени
за I учебен срок на учебната 2015-2016 година

 

I смяна

8 А, 8 Б, 8 В, 8 И

9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Д, 9 Е, 9 Ж, 9 З, 9 И

11 А, 11 Б, 11 В, 11Г, 11 Д, 11 Е, 11 Ж, 11 З

II смяна

8 Г, 8 Д, 8 Е, 8 Ж, 8 З

10 А, 10 Б, 10 В, 10 Г, 10 Д, 10 Е, 10 Ж, 10 З, 10 И

12 А, 12 Б, 12 В, 12 Г, 12 Д, 12 Е, 12 Ж, 12 З

 

Разпределение на парарелките по смени за учебната 2015-2016 година