От 30ти август до 07ми септември 2015 г. в с. Бързия в учебната база на Лесотехническия университет ще се проведе лагер-школа по информатика и технологии за новоприетите ученици в осми клас.

За повече информация прочетете официалната страница на лагер-школата []

Лагер-школа по информатика и технологии за новоприети ученици в 8. клас