Сепемврийска изпитна сесия в НПМГ

Графици за сепемврийската изпитна сесия в НПМГ Дневна форма на обучение (поправителни и изпити за оформяне на оценки) […] Самостоятелна формана обучение […] Приравнителни изпити за новопостъпили ученици […]