Графици за сепемврийската изпитна сесия в НПМГ

  • Дневна форма на обучение (поправителни и изпити за оформяне на оценки) []
  • Самостоятелна формана обучение []
  • Приравнителни изпити за новопостъпили ученици []
Сепемврийска изпитна сесия в НПМГ