Тази година в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ ще могат да се настаняват и момчета!
Ако Ви интересува тази възможност – свържете се с пом. директора на НПМГ Ф.Маринова на следния GSM: 0884-604-958

Момичетата, кандидтствали пред администрацията на НПМГ за общежитие, ще бъдат настанявани в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ на 12.09.2015 г. (събота) и на 14.09.2015 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.
В неделя НЯМА да се настаняват ученици.

При настаняването трябва задължително:

  • Да се носи вносна бележка за платен по банков път наем за първия учебен срок в размер на 120 лв.
    № на банковата сметка: BG53UNCR96603110641510
    На вносната бележка да бъде изписано името и ЕГН на ученичката.
  • Ученичките от 8ми и 9ти клас да бъдат придружавани при настаняването от родител!

Адрес на общежитието:
бул. „Асен Йорданов“ № 2

Настаняване на момичетата в общежитие допълнителни възможности за общежитие за момчета