Има свободно място в 8-ми клас, паралелка „Математика“ (с немски език). За повече подробности вижте страницата [„Кампания 2015“]

Свободно място в 8-ми клас!