На основание Писмо № 9137/14.09.2015 на Началника на РИО София-град се разрешава трета поправителна сесия за учебната 2014-2015 г. График на сесията и допуснати ученици [  ]

Допълнителна поправителна сесия 1-5 октомври