На 6 октомври (вторник) от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи 1-ва смяна.
На 7 октомври (сряда) от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи 2-ра смяна.

Разпределението на класните стаи за провеждане на родителските срещи ще бъде оповестено на таблата при входа на гимназията.

Родителски срещи на 6 и 7 октомври