Работи на участниците и предварителни резултати

Всички участници да проверят внимателно резултатите си!
Подаване на обосновани възражения (контестации) – до 24:00 часа на 15.01.2016 г. на посочения по-долу мейл-адрес

164 ГПИE []
Американски колеж []
НПМГ []
ПЧМГ []
СМГ []
СПГЕ „Джон Атанасов” []
ТЕЛЕРИК []
ТУЕС []

В архивите с предварителните резултати гледайте таблицата Results.xlx
Как е извършено тестването []


Регистрирани за кръга []


Последни новини

  • В деня на проявата местата се заемат до 13:45 часа
  • След завършване на състезателното време училищните комиисии изпращат работите на учениците в РИО София-град по електронен път най-късно до 20:00 часа на 8.01.2016 (вижте инструкцията по-долу)
  • Окончателни резултати – след 20:00 на 16.01.2016 г. в тази страница
  • Училищните комисии изпращат в РИО София-град протоколи с резултатите на явилите се по електронен път и на хартиен носител до 17:00 на 18.01.2016 г. Допуснатите до 2ри кръг се определят от експерта по иинформатика и ИТ в РИО.

Инструкция за училищните комисии []


post box: noi  at server: npmg_dot_orgВъпроси за провеждането на олимпиадата отправяйте на

На 8 януари 2016 г. от 14:00 часа ще се проведе първият (общински) кръг на олимпиадата по информатика. Участници, в чиито училища по една или друга причина няма да се проведе кръгът, ще се явяват в залите на фирма „Телерик” (адрес: бул. „Ал. Малинов” 31), в НПМГ (адрес: ул. „Бигла” 52) или ще бъдат насочвани към други училища. Записване за участие в олимпиадата може да се направи по един от следните начини:

  • Ученици от НПМГ се записват в електронната регистрационна форма (вижте горе, вдясно);
  • Ученици от СМГ се записват в списъци, залепени на стената пред 211 кабинет на гимназията. Учениците на СМГ ще се явяват в СМГ;
  • Ученици от софийски училища, в които ще се провежда кръгът, се записват по реда, определен от администрацията на училиищата им. Тези ученици се явяват в своите училища;
  • Ученици от софийски училища, в които няма да се провежда кръгът, и ученици от провинцията, които ще се явяват в София, се записват в електронната регистрационна форма (вижте горе, вдясно). Тези ученици ще се явяват във фирма „Телерик” , в НПМГ или допълнително ще бъдат насочени към други софийски училища.
Олимпиада по информатика – 1 кръг