На 8 декември 2015 г.от 19:00 часа ще се поведе родителска среща с родителите на учениците, учещи първа смяна.
На 9 декември 10 декември 2015 г.от 19:00 часа ще се поведе родителска среща с родителите на учениците, учещи втора смяна.

Предстоящи родителски срещи