На 17 декември учебните часове ще бъдат със следната продължителност:

Втора смяна
1 час 13:30-14:05
2 час 14:15-14:50
3 час 15:00-15:35
4 час 15:55-16:30
5 час 16:40-17:15
6 час 17:25-18:00
7 час 18:05-18:40

Първа смяна
1 час 7:30-8:05
2 час 8:15-8:50
3 час 9:00-9:35
4 час 9:55-10:30
5 час 10:40-11:15
6 час 11:25-12:00
7 час 12:05-12:40

На 18 декември учебните часове ще бъдат със следната продължителност:

Втора смяна
1 час 12:30-13:00
2 час 13:10-13:40
3 час 13:50-14:20
4 час 14:35-15:05
5 час 15:15-15:45
6 час 15:55-16:25
7 час 16:30-17:00

Първа смяна
1 час 7:30-8:00
2 час 8:10-8:40
3 час 8:50-9:20
4 час 9:35-10:05
5 час 10:15-10:45
6 час 10:55-11:25
7 час 11:30-12:00

Намалени учебни часове на 17 и 18 декември