Общинският кръг на олимпиадата по ИТ ще се проведе на 7.01.2016 г. от 12:30 до 14:20 часа.
Всички желаещи да участва трябва предварително да се регистрират чрез следната регистрационна форма []
Всички регистрирани да се явят в указания ден и час в кабинет 28.

Олимпиада по ИТ – 1-ви кръг