Вижте обявата за търга [тук]

Търг за отдаване под наем на стол и лавка в НПМГ