На 13 април 2016 г. от 19:00 часа ще се поведе родителска среща с родителите на учениците, учещи първа смяна.
На 14 април 2016 г. от 19:00 часа ще се поведе родителска среща с родителите на учениците, учещи втора смяна.

Предстоящи родителски срещи