Публикуван е графикът на изпитите от априлската сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Априлска сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение