СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА МАТУРИТЕ !!!

На 16 май (понеделник) 2016 г., на зрелостниците ще се раздават служебните бележки за явяване на матурите! Бележките ще бъдат раздадени след провеждане на инструктаж в 25ти кабинет при следния график: 12а, 12б класове – от 7:30 часа 12в, 12г…