На 17 май учебните часове ще бъдат с продължителност от по 20 min. Началото на втора смяна е от 11:00 часа. Графикът на часовете за този ден е:

Втора смяна
1 час 11:00-11:20
2 час 11:25-11:45
3 час 11:50-12:10
4 час 12:15-12:35
5 час 12:40-13:00
6 час 13:05-13:25
7 час 13:30-13:50

Първа смяна
1 час 7:30-7:50
2 час 7:55-8:15
3 час 8:20-8:40
4 час 8:45-9:05
5 час 9:10-9:30
6 час 9:35-9:55
7 час 10:00-10:20

Намалени учебни часове на 17 май!