На 16 май (понеделник) 2016 г., на зрелостниците ще се раздават служебните бележки за явяване на матурите!
Бележките ще бъдат раздадени след провеждане на инструктаж в 25ти кабинет при следния график:

12а, 12б класове – от 7:30 часа
12в, 12г класове – от 8:30 часа
12д, 12е класове – от 9:30 часа
12ж, 12з класове – от 10:30 часа

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА МАТУРИТЕ !!!