Уважаеми зрелостници,
Може да видите какво сте сътворили на матурите като прегледате писмените си работи в кабинет 20 в следните дни:

  • 10 юни – от 9:00 до 17:00 часа;
  • 13 юни – от 9:00 до 17:00 часа;
  • 14 юни – от 9:00 до 12:00 часа
Може да си видите матурите 😉