Графикът на лятно-есенната (август-септември) поправителна сесия може да видите [тук]

Поправителна сесия август-септември