Родителски срещи на 5 и 6 октомври

На 5 октомври (сряда) 2016 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които през първия учебен срок учат първа смяна. На 6 октомври (четвъртък) 2016 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща…

Учебни смени за 2016-17 г.

През първия учебен срок на учебната 2016-2017 г. първа смяна ще учат: 8а (математика с английски език), 8б (математика с немски език), 8в (физика), 8и (информатика) класове и целите випуски на 9ти и 11ти клас. Втора смяна ще учат: 8г…

Настаняване в общежитието на спортното училище

Всички кандидтствали пред администрацията на НПМГ за настаняване в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ са одобрени. Настаняването ще бъде в периода от 12 до 14 септември от 9 до 17 часа. При настаняването трябва задължително: Да се носи…