Може да видите графика за полагане на приравнителни изпити през септември [тук]

Приравнителни изпити-септември