Всички кандидтствали пред администрацията на НПМГ за настаняване в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ са одобрени. Настаняването ще бъде в периода от 12 до 14 септември от 9 до 17 часа.

При настаняването трябва задължително:

  • Да се носи вносна бележка за платен по банков път наем за първия учебен срок в размер на 150 лв.
    № на банковата сметка: BG53UNCR96603110641510
    На вносната бележка да бъде изписано името и ЕГН на ученика/ученичката.
  • Учениците да бъдат придружавани при настаняването от родител!

Адрес на общежитието:
бул. „Асен Йорданов“ № 2

Карта с местоположението на общежитието може да видите [тук].

Настаняване в общежитието на спортното училище