През първия учебен срок на учебната 2016-2017 г. първа смяна ще учат:
8а (математика с английски език), 8б (математика с немски език), 8в (физика), 8и (информатика) класове и целите випуски на 9ти и 11ти клас.
Втора смяна ще учат:
8г (химия), 8д (биология с английски език), 8е (биология с немски език), 8ж (география), 8з (химия и биология) класове и целите випуски на 10ти и 12ти клас.

През втория срок класовете ще учат в противопопложната смяна, в която са учили първия срок.

Учебни смени за 2016-17 г.