Курс WEB програмиране

Какво включва курсът? Теоретично и практическо обучение по: ·     HTML ·     CSS – основи ·     JavaScript – основи ·     PHP ·     Обектно ориентирано програмиране и MVC структура на разработка на уеб приложение ·     Бази данни (SQL) ·     Какво е API…