На 11 ноември (петък) 2016 г. учебните часове ще бъдат със следната продължителност:

Втора смяна
1 час 12:30-13:00
2 час 13:10-13:40
3 час 13:50-14:20
4 час 14:40-15:10
5 час 15:20-15:50
6 час 16:00-16:30
7 час 16:40-17:10

Първа смяна
1 час 7:30-8:00
2 час 8:10-8:40
3 час 8:50-9:20
4 час 9:40-10:10
5 час 10:20-10:50
6 час 11:00-11:30
7 час 11:40-12:10

Намалени учебни часове на 11 ноември