Предварителни резултати
[164 ГПИЕ] [НПМГ] [ПЧМГ] [СМГ] [Телерик] [ТУЕС]
Обосновани възражения по тестването може да отправите до 24:00 часа на 7 януари 2017 г. на посочения по-долу мейл адрес. Преди подаване на възражения (контестации) запознайте се [как е извършена предварителната проверка]


Регистрирани за кръга []


Последни новини

  • В деня на проявата местата се заемат до 12:45 часа
  • След завършване на състезателното време училищните комиисии изпращат работите на учениците в РУО София-град по електронен път най-късно до 12:00 часа на 17.12.2016 (вижте инструкцията по-долу)
  • Предварителни резултати – след 20:00 на 21.12.2016 г. в тази страница
  • Училищните комисии изпращат в РУО София-град протоколи с резултатите на явилите се по електронен път и на хартиен носител до 17:00 на 12.01.2017 г. Допуснатите до 2ри кръг се определят от експерта по иинформатика и ИТ в РУО.

Инструкция за училищните комисии []


post box: noi at server: npmg_dot_orgВъпроси за провеждането на олимпиадата отправяйте на

На 16 декември 2016 г. от 13:00 часа ще се проведе първият (общински) кръг на олимпиадата по информатика. Участници, в чиито училища по една или друга причина няма да се проведе кръгът, ще се явяват в СМГ (адрес: ул. „Искър” 61), в НПМГ (адрес: ул. „Бигла” 52) или ще бъдат насочвани към други училища. Записване за участие в олимпиадата може да се направи чрез електронната форма вдясно.

Олимпиада по информатика – 1-ви кръг