На 13 декември (вторник) 2016 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които през първия учебен срок учат първа смяна.
На 14 декември (сряда) 2016 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които през първия учебен срок учат втора смяна.

Във връзка с провеждане на родителските срещи се променя графикът на учебните часове от втората смяна:
1ви час – 13:30-14:05
2ри час – 14:15-14:50
3ти час – 15:00-15:35
4ти час – 15:55-16:30
5ти час – 16:40-17:15
6ти час – 17:25-18:00
7ми час – 18:05-18:40

Родителски срещи на 13 и 14 декември 2016 г.