Със заповед на Миинстъра на МОН 5 и 6 януари са обявени за неучебни дни. Учениците се завръщат в училище на 9 януари.
За учителите в НПМГ 5 и 6 януари са работни дни и трябва да са на работа не по-късно от 9:30 часа.
Предвидените до 8 януари (включително) ученически състезания и олимпиади ще се проведат по предварително определения график.

Ваканцията, Работата и Олимпиадите…