Със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО – София-град, се удължава коледната ваканция за учениците  на територията на Столична община като дните 9 и 10 януари 2017 година се обявяват за неучебни. За учителите в НПМГ 9 и 10 януари са работни дни и трябва да са на работа не по-късно от 10:30 часа.

Още ваканцияяяяя, но пак работа