11 януари (сряда) е обявен за неучебен ден за учениците!!!

За учителите:

  • От 11:00 часа ръководителите на методични обединения (МО) ще имат работна среща с ръководството на гимназията.
  • От 12:00 часа ще се проведе Педагогически съвет.
11 януари – НЕУЧЕБЕН! , но работен