Представяне на ИБЕИ-БАН

В рамките на инициативата на Българската академия на науките за представяне дейността на институтите на БАН пред обществеността и медиите, на 12 януари от 11 до 12 ч. в Големия салон на БАН (централната сграда) ще бъде представен Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Ще имате възможност да зададете въпроси по теми, които ви интересуват.

На разположение за посещение след това са Хербариумът на ИБЕИ и биотехнологичната лаборатория в бл. 23 на ул. „Акад. Г. Бончев“, както и научни колекции и лаборатории в сградите на ИБЕИ на ул. „Майор Юрий Гагарин“ No.2 и на бул. „Цар Освободител“ № 1 (до Руската църква).

За учениците от 8Г и 8З класове посещението ще е поредно занятие по проекта „Твоят час“. Сборен пункт: метростанция „Софийски университет“, в подлеза до „Макдоналдс“, в 10:40 часа

Покана до учениците от паралелки „Химия“ и „Биология“