Общинският (1ви) кръг на олимпиадата по немски език в НПМГ, планиран за 15 януари 2017 г., се отлага. Допълнително ще съобщим кога ще се проведе!

Отлагане на олимпиадата по немски (1-ви кръг) в НПМГ