Занятията на 12-тите класове за 7 (вторник) и 8 (сряда) февруари ще бъдат с учебната програма от 1-ви срок и ще се провеждат втора смяна при следния график на учебните часове:
1 час 14:00 – 14:30
2 час 14:40 – 15:10
3 час 15:20 – 15:50
4 час 16:10 – 16:40
5 час 16:50 – 17:20
6 час 17:25 – 17:55
7 час 18:00 – 18:30

Занятия на 12-ти клас за 7-8 февруари