На 28.03.2017 от 18:30 часа в актовата зала на НПМГ “Акад. Л. Чакалов” ще се проведе семинар за родителите на учениците от осмите класове.

Темите за обсъждане са свързани с превенция на проблеми при юношеството – поведенчески девиации, злоупотреба с алкохол и наркотици, прояви на психопатология, конфликти и кризи в общуването.

На вниманието на родителите на 8 клас