От 7 до 10 април 2017 г. НПМГ ще е домакин на финалния кръг на Националната олимпиада по  математика.
Вижте програмата на проявата []


Участниците трябва да представят в секретариата на олимпиадата декларация за съгласие имената и резултатите им от олимпиадата да се публикуват. Може да изтеглите декларацията от [тук]


Задачи и решения 9-12 клас (1-ви и 2-ри ден) []
Задачи и решения 7 клас []
Задачи и решения 8 клас []


Предварителни резултати – 7 клас []
Предварителни резултати – 8 клас []
Окончателни резултати – 7 и 8 клас []

Предварителни резултати – 9-12 клас []
Окончателни резултати – 9-12 клас []

Национална олимпиада по математика – финален кръг