Награждаване

На 25.04.2017 г. (вторник) от 12:30 ч. в НПМГ ще се връчат грамоти за отлично и много добро представяне на областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ на ученици, които са се явили в НПМГ. Вижте списъка с наградените []

Последни новини

Разпределение на участниците по стаи []

Всички участници в състезанието трябва да се явят на 18.03.2017 г. в сградата на НПМГ в 10:15 ч и да заемат местата си в залите, в които са разпределени, не по-късно от 10:30 ч.
Работите на състезателите ще се проверяват машинно и резултатите ще се публикуват на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“ най-късно до 24.03.2017 г.
Съгласно Регламента на състезанието задачите и отговорите представляват тайна до 18.04.2017 г.

Скъпи ученици,
На 18 март 2017 г. от 11:00 часа в НПМГ ще се проведе Областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” за ученици от 1 до 12 клас.
Продължителността на състезанието е 90 минути. Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък числов отговор.Въз основа на Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката състезанието ще се проведе в два кръга – Областен и Национален.
Областният кръг

  • за състезателите от 4. клас ще се организира от Регионалните управления на образованието. За него не се събира такса правоучастие. Резултатите ще важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от съответните училища.
  • за останалите състезатели таксата правоучастие е 7 лева.

За записване:

  • ученици от НПМГ – при преподавателите си по математика
  • ученици от други училища – в библиотеката на НПМГ, II етаж, от 10:00 до 15:00.

Записването за ученици 1 – 3 и 5 – 12 клас се извършва в работни дни от 27 февруари до 7 март 2017 г.

Справки по телефон не се дават.

За контакт с организаторите на турнира в НПМГ можете да ползвате следния email адрес

european.kangaroo.npmg@gmail.com

Подробностите можете да видите в Регламента на състезанието, качен в
страница от сайта на МОН.

Награждаване на участници в „Европейско кенгуру” в НПМГ