На 15, 16 и 17 май ще се проведат изпитите за оформяне на срочни и годишни оценки и изпитите за промяна на оценка за учениците от дванадесетите класове.

График на изпитите за промяна на оценка и за оформяне на срочна/годишна оценка дванадесетокласниците – [вижте тук]

Изпитна сесия за дванадесетокласниците – график на изпитите