На 18ти май (четвъртък) в 25ти кабинет ще бъдат раздадени служебни бележки за явяване на матурите.

График за получаване на служебните бележки по класове:
9:00-10:00 – 12А, 12Б и 12В класове
10:00-11:00 – 12Г и 12Д класове
11:00-12:30 – 12Е, 12Ж и 12З класове

Без бележките не можете да се явите на матура! – така че се мобилизирайте да спазите точно графика. Изключения от графика няма да се правят!

Важно за дванадесетокласниците!!!