Директорът и учителите на НПМГ пожелават успех на всички зрелостници в предстоящите матури!

Инструктаж за зрелостника [вижте тук]

Инструктаж за квестора [вижте тук]

Успех на „Матури 2017“ – инструктажи