Учители:
Филка Маринова, Румяна Шуманска
Цел на обучението:
Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7. Клас
Записване:
Г-жа Филка Маринова:
телефон: 0884604958
e-mail: f_marinova@abv.bg

Г-жа Румяна Шуманска:
телефон: 0882005153
e-mail: rshumanska130@yahoo.com

Необходими са трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител.

Курсът е организиран в 2 модула по 60 учебни часа.
Първи модул: м.октомври 2017 г. – м.януари 2018 г.
Втори модул: м. февруари 2018 г. – м. май 2018 г.
Занятията ще се провеждат в неделя от 9,30 до 12,30 ч. (4 учебни часа ) в 49 кабинет на НПМГ, начало – 1 октомври 2017 г.
Цена: 360 лв./ модул
Таксите за първия модул ще се внасят през м.септември.

Курс по български език и литература за 7. Клас