Днес и утре (13-14 юни) зрелостниците могат да се запознаят с работите си от ДЗИ при К.Георгиева, домакин на гимназията.
Времето, в което може да се направи това, е между 9:00 и 16:00 часа.

Зрелостниците могат да се запознаят с работите си от ДЗИ