Събеседвания с кандидатите за свободни места за учители ще се проведат на:

  • 13 юли 2017 г. от 10:30 часа за учителите по информатика и ИТ и по математика;
  • 14 юли 2017 г. от 10:30 часа за учителите по итория и цивилизация, по химия и ООС и по физика и астрономия
Свободни работни места – събеседване с кандидатите