Tема: „Очаквани и неочаквани социални и емоционални промени“
Кога: 16.09.2017 от 11 до 13 часа
Къде: НПМГ
Какво: Диалог, дискусия, обсъждане, кафе и сладки 😉
Заповядайте да се запознаем, да поговорим в неформална обстановка за очакваното (и неочакваното), за промените, които настъпват в децата в тази възраст, за работата в екип, за партньорството между родители и учители.

Регистрацията за тази среща е затворена!

Първа среща на Първа Работна Група на родители, учители и приятели на НПМГ