На вниманието на учениците за общежитие за учебната 2017/2018 година

Учениците трябва да внесат по 200 (двеста) лв. по банкова сметка BG53UNCR96603110641510 до 13.09.2017 г. Настаняването ще започне на 13.09.2017 г. след 14.00 часа. За справки: тел. 0887700651 – Камелия Георгиева За повече информация и да следите за промени може…

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година

ВАЖНО!!! График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година 25.08. , 28.08 – 01.09.2017год. Учебен предмет, по който ще се полага изпит дата/ час / място (каб. в НПМГ)…

Проект „Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г.

НПМГ информира, че възможност за участие в проекта „ Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г. имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират…