НПМГ информира, че възможност за участие в проекта „ Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г. имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират в електронната платформа на проекта в периода 19 юни – 15 септември 2017 г. Информацията за проекта и изискванията към юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности, са публикувани в електронната платформа.

Проект „Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г.