ВАЖНО!!!

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година

25.08. , 28.08 – 01.09.2017год.

Учебен предмет, по който ще се полага изпит дата/ час / място (каб. в НПМГ)
Български език и лит-ра
Математика
История и цивилизация
География и икономика
Философия
Биология и здр. образование
Физика и астрономия
Химия и ООС
Английски език (първи чужд)-п.
Английски език (първи чужд)-уст.
Немски език ( втори чужд)-п.
Немски език ( втори чужд)-уст
Физическо възпитание и спорт
01.09.17г/ 9.30ч./каб. 22
31.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
28.08.17г/ 14.30ч./каб. 22
28.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
01.09.17г/ 14.30ч./каб. 22
25.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
30.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
30.08.17г/ 14.30ч./каб. 22
31.08.17г/ 13.30ч./каб. 22
31.08.17г/ 17.00ч./каб. 22
29.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
29.08.17г/ 13.00ч./каб.22
25.08.17г/ 14.30ч./двора на НПМГ
Немски език ( втори чужд)-п.
Немски език ( втори чужд)-уст
Биология и здр. образование
Математика
Български език и лит-ра
29.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
29.08.17г/ 13.00ч./каб. 22
30.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
31.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
01.09.17г/ 9.30ч./каб. 22
География и икономика
Немски език ( втори чужд)-п.
Немски език ( втори чужд)-уст
Физика и астрономия
28.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
29.08.17г/ 9.30ч./каб. 22
29.08.17г/ 13.00ч./каб. 22
30.08.17г/ 9.30ч./каб. 22

 

Директор

               Даниела Шошова

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година