Учениците трябва да внесат по 200 (двеста) лв. по банкова сметка BG53UNCR96603110641510 до 13.09.2017 г.

Настаняването ще започне на 13.09.2017 г. след 14.00 часа.

За справки: тел. 0887700651 – Камелия Георгиева

За повече информация и да следите за промени може да видите [тук].

На вниманието на учениците за общежитие за учебната 2017/2018 година